Ke stažení

Fotovoltaika - Simulace výroby a spotřeby elektřiny v domácnosti při celoročním provozu

Simulace se zabývá řešením problému maloodběratele elektrické energie, tj. domácnosti, která chce být nezávislá na centrálních dodavatelích a elektřinu si chce vyrábět samostatně prostřednictvím fotovoltaických panelů. Problémem je určení potřebného počtu panelů o specifickém výkonu, které dokážou pokrýt denní spotřebu chaty či domácnosti při celoročním provozu. Typ simulace: Monte Carlo.

Kategorie:
PřílohaVelikost
Soubor simulace_fotovoltaika.xlsx2.52 MB
Diplomová práce 2015 - Webový portál pro specifickou oblast služeb (kadeřnictví) - Šmikádo.cz

Diplomová práce je zaměřena na návrh specializovaného on-line portálu ve specifické oblasti služeb - kadeřnictví. Portál je koncipován jako zprostředkovatelská služba, která prostřednictvím webu Šmikádo.cz propojuje nabízející a poptávající subjekty. Strana nabídky je reprezentována kadeřníky (salóny), kteří veřejně nabízejí své služby. Stranu poptávky tvoří běžná klientela, která kadeřnické služby poptává (obyčejní uživatelé). Práce popisuje vznik portálu od prvotního nápadu, po následný návrh a finální zprovoznění. Hlavním cílem je ověření úspěšnosti navrhovaného řešení. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Obsahem první kapitoly je definice základních pojmů, literární rešerše dalších prací a popis principiálního konceptu fungování zamýšlené zprostředkovatelské služby. Ve druhé kapitole, která staví teoretický základ práce, je popisována oblast kadeřnictví z historického, zákonného a statistického hlediska. V závěru druhé kapitoly se autor zabývá metodou Lean Startup. Ve třetí kapitole je přistoupeno k praktickým krokům -- k sestavení obchodního modelu Lean Canvas a k návrhu minimálního produktu (MVP) včetně wireframů. V závěrečné kapitole jsou interpretovány výsledky ze čtyřměsíčního provozu MVP služby Šmikádo. Následně jsou tyto výsledky analýzou konfrontovány s představami firmy o úspěšnosti produktu. Závěrem analýzy je konstatování, že projekt byl úspěšný.

PřílohaVelikost
PDF icon DP_ondrej_cahlik.pdf2.76 MB
Bakalářská práce 2011 - Elektronické publikace (vytváření obsahu pro Kindle)

Práce se zabývá elektronickými publikacemi pro čtečky elektronických knih. Ve své první části se věnuje současným otázkám, momentální situaci a očekávanému vývoji v oblasti elektronických publikací, tabletů a čteček na bázi elektronického inkoustu. V druhé části, která je zaměřena prakticky, práce podrobně popisuje návrh a následnou realizaci projektu elektronické publikace studentských periodik Economix a Studentský list na VŠE v Praze.

PřílohaVelikost
PDF icon BP_ondrej_cahlik.pdf3.12 MB